​Bezoek gemeente en Europarlementariër

Tijdens een werkbezoek aan onze gemeente is de Europarlementarier Lambert van Nistelrooij samen met een aantal raadslieden bij onder andere Smicon op bezoek geweest. Het doel van dit bezoek was om meer inzicht te krijgen in de onderwerpen waarmee bedrijven daadwerkelijk te maken krijgen als het gaat over innovatie, export en werkgelegenheid.