Mest en digestaat

Smicon is specialist in engineering en fabricage ten behoeve van machines voor de verwerking van restproductstromen, mest en digestaat. Wij leveren dan ook installaties voor de behandeling en verwerking van biogas digestaat en dierlijke mest. Speciaal hiervoor heeft Smicon machines om productstromen te filteren, in te dikken en te hygiëniseren. 

Met onze in eigen huis ontwikkelde separatoren en hygiënisatiesystemen zijn wij ook internationaal succesvol in de voedselverwerkende industrieën en agrarische bedrijven. Tevens leveren wij pompen, elektrische schakelkasten, leidingen en appendages en kunnen we met ons eigen service team zorgen voor optimaal functionerende installaties.