logo payoff
Depackaging installation in India
Depackaging installation in India

Installatie voor het verwerken van organische stromen in India

Jaar: 2021

Locatie: Goa, India

Type productstroom: Organisch afval met vervuiling

Type project: Turn-key installatie

Beschrijving:

Bij deze klant is een turn-key installatie opgeleverd voor het verwerken van de organische fractie uit het ingezamelde huisvuil om deze geschikt te maken voor vergisting. Het product wordt na een aantal voorbewerkingsstappen gestort in een opslagbunker waarna dit verwerkt wordt door de SMIMO120 uitpakmachine om de vervuilingen (voornamelijk plastic en metalen) welke nog aanwezig zijn in de organische stromen te separeren om een schone organische stroom te creëren.

De gescheiden stroom wordt nog nabewerkt door een WS800 Windshifter van Smicon om de nog aanwezige organische restromen, welke geschikt zijn voor vergisting, uit de reject stroom te separeren. Dit zorgt voor een hoge organische opbrengst van het verwerkte product in de vergistingsinstallatie van de klant.

Smicon heeft de installatie turn-key geleverd vanuit Nederland naar India en op locatie in bedrijf gesteld door de service engineers. Dit zorgt voor een optimaal presterende installatie door de expertise van Smicon op locatie tijdens de inbedrijfstelling en gelijktijdig het trainen van de operators van de klant.