logo payoff
Foodwaste food production in France
Foodwaste food production in France

Reststromen uit aardappel voedselproductie in Frankrijk

Jaar: 2021

Locatie: Harnes, Frankrijk

Type productstroom: Onverpakte reststroom uit voedselproductie

Type project: Mechanical installation

Beschrijving:

De reststromen van de aardappelvoedselproductie worden verzameld en verwerkt in verschillende stappen voor het gebruik in andere producten zoals een organische stroom voor diervoeder of vergisting.

Het product wordt verzameld in een opslagbunker welke ook volledig afgesloten kan worden met een hydraulische deksel. Het product wordt daarna getransporteerd naar een trechter waarbij het gemengd kan worden met ander product welke uit opslagcontainers kan komen. Dit product wordt vervolgens versneden door SMIDE schredders van Smicon. Na deze versnijdingsstap wordt het product verpompt naar SMIMO vermoezers waar het product vermoesd wordt tot een zeer fijne substantie welke perfect verder verwerkt kan worden tot andere producten.

Het systeem is volledig redundant uitgevoerd en voorzien van de hoogste en laatste veiligheidseisen.