logo payoff
Milieu & recycling Smicon

Milieu & recycling

Smicon houdt zich al sinds de oprichting in 1980 bezig met ontwikkelen, machinebouw en leveren van technische installaties. De eerste jaren was recycling een klein aandeel van de werkzaamheden. Midden jaren '90 zag Smicon meer mogelijkheden in milieu en recycling. Daarom besloten we meer te investeren in ontwikkeling voor het verantwoord verwerken van 'afval' en het opwaarderen van reststromen. 

Deze reststromen zijn afkomstig uit de productie en de verwerking van voedingsmiddelen en de agrarische sector. Door de opgebouwde kennis, ervaring en investeringen in ontwikkeling is Smicon binnen deze sectoren zowel nationaal als internationaal succesvol. Door de inzet van machines en installaties van Smicon worden reststromen omgezet in waardevolle herbruikbare milieuvriendelijke restproductstromen.

De bedrijfstak milieu en recycling betreft niet alleen het verwerken van reststromen uit voedseloverschotten of productie maar ook het opwaarderen van afvalstromen zoals huisvuil (MSW), plastic afval en andere materialen.

Relevante machines